Pepa Nos – Utkvění času

deska: Rok 2000

Tiše stojí domy
jen okna do noci svítí
Utichly všechny ulice
jakoby na něco cekaly

Hladina jezera se zklidnila
jak v zrcadle se odrážejí stromy
Vzduch se přestal hýbat
jakoby na něco čekal

Mlčky stojím já
na vrcholu nejvyšší hory
Mlčky a nehybně stojím já
jakobych na něco čekal

Strnule stojí sloupy
v krajině spoutané tichem
Silnice jsou pusté a prázdné
jakoby na něco čekaly

Mlčky stojím já
na okraji nejhlubší propasti
Mlčky a nehybně stojím já
jakobych na něco čekal