06 / 01 / 2019   08.40

Sv. Jiří (3km jižně od Obrandýsa n O)

Katolický kostel

Další hraní na mších Tří Králů: 10:00 Brandýs nad Orlicí, 11:00 Sudslava, (12:15 Říčky - Orlické Podhůří)

kresba