Pepa Nos – Udavač z Karlína

deska: 4 pravdy

Smraďoch , jenž říká si disident
Huhňá svou křivou výpověď
Baba pilně protokoluje
Z huhňavce myšlenku doluje
A další hlásí se o slovo
Huhňavec že není od toho
Aby tu snad spáchal myšlení
Pouze jen vidění, slyšení
Aby on snad páchal myšlení
Pouze jen kálení, močení, spaní a jezení – ve vězení