Pepa Nos – Teď, život, jedno jsi

deska: Bojové písně

Stromy jako němí svědkové.
Listy jako důkaz.
Obloha jako věčná kupole.
Nic než teď, nic než jedno.
Nic než život, nic než jsi.
Početí jako konec smrti.
Smrt jako počátek nových zrození.
Nic než život, nic než teď, nic než život.
Minulost jako součet bývalých okamžiků.
Budoucnost jako sled příštích TEĎ.
Nic než teď, nic než život.
Nic než jsi, nic než jedno.
Stromy jako němí svědkové.
Listy jako důkaz.
Obloha jako věčná kupole.
Černá a bílá, dobrý a zlý.
Spojené nádoby, nic než jedno.
Nic než teď.
A Ježíš jako odpověď.
Nic než teď, nic než život.
Nic než jedno, nic než jsi.
A Tvoje oči jako dvě vzdálené galaxie.
Tvoje vlasy jako závoj komety.
Tvůj úsměv jako sluneční vítr.
Nic než jsi, nic než život.
Nic než teď, nic než jedno.
Nic než teď, nic než TEĎ.
A stromy jako němí svědkové.
Listy jako důkaz.
A obloha jako věčná kupole.