Pepa Nos – Potopa

deska: Rok 2000

Prší, kapky deště kloužou po listech stromů
Prší, kapka po kapce stékají po střechách domů
Prší, kapky deště se mění na potoky a strouhy
Prší a řeky se mění na děsivý příval

Proud se valí, voda teče, nikdo a nic před ní neuteče
Domy se hroutí, zvěř se topí, stromy po hladině plavou
Pukají hráze, praskají náspy,
města a vesnice mizí pod vodou

Hyeny lidské svou kořist větří,
neštěstím druhých břicha si cpou
Bytosti čisté rukama čistí, vodou čistou pomáhat jdou

Proud se valí, voda teče, nikdo a nic před ní neuteče
Domy se hroutí, zvěř se topí, stromy po hladině plavou
Pukají hráze, praskají náspy,
města a vesnice mizí pod vodou

Prší, kapky deště kloužou po listech stromů
Prší, kapka po kapce stékají po střechách domů
Prší