Pepa Nos – Gates are opening (Brány se otvírají)

deska: 4 pravdy

Locks are being unlocked (zámky se odemykají)
Barriers are being put aside (bariéry se odsunují)
Bars are being removed (mříže se odstraňují)
Gates are opening wide (do široka se otvírají brány)
Darkness loses its might (temnota ztrácí svou moc)

The prisoner is leaving his jail (vězeň opouští své vězení)
Day comes after night (den přichází po noci)
Sorrows and fears are vanishing (smutky a strachy mizí)
Ends long and hopeless fight (končí dlouhý a beznadějný boj)
Ends long and helpless fight (končí dlouhý a bezmocný boj)
Darkness loses its might (temnota ztrácí svou moc)

DARKNESS LOSES ITS MIGHT
TEMNOTA ZTRÁCÍ SVOU MOC