Na základě soudního rozsudku uveřejňujeme následující text:

Vydavatel deníku Mladá fronta DNES, tj. společnost MAFRA, a. s., se omlouvá panu Josefu Nosovi za nepravdivý údaj, že pan Josef Nos by měl být autorem výroku uveřejněného dne 11. 2. 2004 pod titulem „Český umělec: sluha nebo hrdina“ „Na mě si dejte pozor, já jsem to dneska podepsal“, aniž si ověřil pravdivost výroku, jehož autorem byl pan doktor Vladimír Just. Dále se omlouváme za to, že dne 23. 8. 2005 jsme v deníku Mladá fronta DNES pod názvem: „Ministr Jandák: udával mě kolega“ s podtitulkem „Někteří umělci v seznamech StB“ podruhé uveřejnili informaci „Pepa Nos – v den, kdy se upsal policii, to písničkář večer oznámil lidem v publiku: ‚Na mě si dejte pozor, já jsem to dneska podepsal.‘ Tímto se stal pro StB nepoužitelný. To byl také jeden ze způsobů, jak se s estébáky vypořádat.“, i přesto, že uznáváme nepravdivost této informace prvně publikované 11. 2. 2004 a že v soudním řízení založené lustrační osvědčení, které vypovídá o nepravdivosti námi uveřejňovaných údajů, nám bylo známo ještě před uveřejněním napadeného článku. Za uveřejnění těchto nepravdivých informací se panu Josefu Nosovi omlouváme.