Můj zpěv

Když zní temnou nocí píseň má
tak svou velkou mocí tu noc překoná
A můj zpěv zas vítá den
tóny jak ptáci letí po obloze modré jako len
A já běžím ulicí o svém štěstí všem říct
že touhletouto písní jsem přilákal svit

A můj zpěv teď vítá den
tóny jak ptáci letí po obloze modré jako len

Jakmile vidím, že se zas šeří
tak píseň svou nechám znít tmou
A šero mizí i v posledním keři
začíná den s nebem jak len

A můj zpěv zas vítá den
tóny jak ptáci letí po obloze modré jako len