Primabalerína

Už zase tančí primabalerína
za zpěvu kolemstojících
Předtím trošku napila se vína
Úsměv jí září na lících
Točí se v rytmu svižné muziky
náladu skvělou zase má

Už zase tančí primabalerína
žádnej ji nepřekoná
Po dlouhou dobu nesměla se hýbat
hrdlo jí smrtka sevřela
Nemohla se smát a nemohla si zpívat
v drápech ji smrtka držela
Že bude znova tančit, nikdo nevěřil
každej ji už odepsal
Teď znova tančí primabalerína
zase jí tleská plnej sál

Bylo jí tak, že myslila,
že Bohu svou duši navždy poručí
a že ji milí, drazí a blízcí
nikdy víc nesevřou v náručí
Teď znova vídá svoje přátele
chodívá ven a chuť žít má

Už zase tančí primabalerina
žádnej ji nepřekoná
Po dlouhou dobu nesměla se hýbat
hrdlo ji smrtka sevřela
Nemohla se smát a nemohla si zpívat
v drápech ji smrtka držela

Že bude znova tančit, nikdo nevěřil
každej ji už odepsal
Teď znova tančí primabalerina
Zasejí tleská celej sál
Znova jí tleská plnej sál
Opět jí tleská plnej sál