Jiří Holík, Hrad Lukov, Spolek přátel hradu Lukova, 2000

(...) (rok 1983) Brontosauři navázali kontakt s písničkářem Pepou Nosem, který zde 23. července organizoval nepovolený folkový festival, na který se sjelo kolem tisíce diváků. Zájem projevila i Veřejná bezpečnost, zatím ale bez následků.

(...) (1984) Brontosauří pochody v maskách vesnicí, jejich chování, které nezapadalo do zvyklostí doby, se stalo podnětem pro zájem policie (tehdejší Veřejné bezpečnosti). Do toho se přidal 2. ročník nepovoleného folkového festivalu Pepy Nose, o který byl velký zájem (až 2000 účastníků). Policie, která sem přijela v několika vozech, neměla odvahu vyčistit hrad, a tak pochytala několik zbloudilců a jejich kapitán zaměřil pozornost na Brontosary...