dopis MFDNES – žádost o uveřejnění odpovědi


MAFRA, a.s.
Na Příkopě 988
111 21 Praha 1

Věc: Žádost o uveřejnění odpovědi dle § 10 tiskového zákona

Vážení,
obracím se na Vás jako právní zástupce pana Josefa Nose. V deníku MF Dnes, kterého jste vydavatelem, ze dne 11.února 2004, byl na straně C/6 otištěn článek s názvem "Český umělec: sluha, nebo hrdina?". Autory tohoto článku jsou páni Jan Gazdík a Luděk Navara. V části uvedeného článku s podtitulem Tragický osud jsou uváděna skutková tvrzení dotýkající se cti a důstojnosti mého klienta pana Josefa Nose. Skutková tvrzení dotýkající se cti a důstojnosti osoby mého klienta spatřuji v uvedeném výroku: " ... To je i případ písničkáře Pepy Nose. V den, kdy se upsal tajné policii, to večer oznámil lidem v publiku: "Na mne si dejte pozor, já jsem to dneska podepsal. Tím se stal pro StB nepoužitelný. To byl dobrý český způsob, jak se s tím čestně vypořádat." ...". Z uvedeného textu by čitatel mohl nabýt dojmu, že pan Josef Nos byl spolupracovníkem StB.

Pan Josef Nos se zpíváním živil od roku 1974, kdy přerušil studium angličtiny a francouzštiny na univerzitě v Praze. Činil tak do roku 1982, kdy se dle sdělení příslušníka "státní bezpečnosti" zpíváním nadále živit nesměl. V témže roce proti němu tajná komunistická policie zahájila trestní řízení na základě vykonstruovaných obvinění z hospodářské kriminality. V roce 1984 byl na základě tohoto obvinění odsouzen na dva roky s podmíněným odkladem na pět let, když pak v roce 1985 byl Josef Nos zproštěn obvinění. S StB můj klient nikdy nespolupracoval, není ani veden v seznamech spolupracovníků StB.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je patrné, že ve vašem deníku bylo otištěno sdělení obsahující neověřená skutková tvrzení, která se dotýkají cti a důstojnosti pana Josefa Nose. Proto se na Vás jménem mého klienta obracím a žádám, aby dle ustanovení § 10 z. Č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) za dodržení podmínek dle § 13 cit. zákona byla zveřejněna tato odpověď:

"V článku s názvem "Český umělec: sluha, nebo hrdina?" uveřejněném v deníku MF Dnes ze dne 11.února 2004 jsme uveřejnili údaje, které se dotýkají cti a důstojnosti pana Josefa Nose. Není pravdou, že by pan Josef Nos spolupracoval s StB a není též pravdou, že měl pan Josef Nos někdy sdělit publiku výrok: " Na mně si dejte pozor, já jsem to dneska podepsal.", když o tomto výroku měl autory článku údajně informovat historik Vladimír Just."

Vážení, žádám Vás, abyste uveřejnili odpověď ve smyslu ustanovení § 13 tiskového zákona, a případný text, pokud do odpovědi chcete zasahovat, mi neprodleně zaslali. Žádám též o zaslání jednoho výtisku uvedeného vydání s otištěnou odpovědí. Znamenám si lhůty dle citovaného tiskového zákona. Při jejich marném uplynutí budu podávat žalobu k soudu. Děkuji Vám za reakci na tento dopis, s pozdravem

JUDr. Jaroslav Svejkovský