Záznam koncertů Pepy Nose z roku 1978.
Album Navzdory nepohodě objednávejte na adrese www.volny.cz/epepanos.